Natuur en Wetenschap:Wetenschap:Sociale Wetenschappen:Archeologie

Hoofdrubriek: Natuur en Wetenschap

website aanmelden | info | hot items | nieuwe sites | nieuws

Home / Natuur en Wetenschap / Wetenschap / Sociale Wetenschappen / Archeologie


Resultaten 1 - 6 van 6

http://www.liemersverleden.nl Liemers Verleden
Deze site over de streek De Liemers behandelt de geschiedenis in het algemeen en de archeologie in het bijzonder (voornamelijk de Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen).http://www.sna.nl/ Stichting voor de Nederlandse Archeologie
De SNA is als landelijk platform de spreekbuis van het archeologisch veld. Zij onderhoudt contacten met overheidsinstanties als ministeries, adviesorganen en parlement, en formuleert standpunten over onderwerpen die direct en indirect te maken hebben met de archeologie en het archeologisch erfgoed.http://www.archis.nl/ Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Behartigt op nationaal niveau samen met allerlei partijen de belangen van de archeologische monumentenzorg, het streven zichtbare en onzichtbare archeologische waarden en kennis daarover duurzaam te behouden.http://www.vuursteenmijnen.nl Prehistorische vuursteenmijnen van Zuid-Limburg
Beschrijving van de Prehistorische vuursteenmijn in Zuid-Limburg; Valkenburg aan de Geul(Limburg) en Rijckholt- St Geertruid. Vondsten, werkwijze etc.http://www.engelen.demon.nl/ryckholt/ Ryckholt - St. Geertruid
Beschrijving van de Prehistorische vuursteenmijnen van Ryckholt - St. Geertruid. Geschiedenis, vondsten, etc.http://www.awn-archeologie.nl/ Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland
Amateur-archeologen leveren een belangrijke bijdrage aan het archeologisch onderzoek in Nederland. Veel van hen, ongeveer 2400 hebben zich aangesloten bij Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, een vereniging die inmiddels al ruim 50 jaar bestaat.   

2000 - 2019 1steKeuze Zoekmachine