Natuur en Wetenschap:Natuur in Nederland

Hoofdrubriek: Natuur en Wetenschap  

website aanmelden | info | hot items | nieuwe sites | nieuws

Home / Natuur en Wetenschap / Natuur in Nederland
Http://natuur-wetenschap.eerstekeuze.nl/natuur in nederland/drenthe/  Drenthe 4
Http://natuur-wetenschap.eerstekeuze.nl/natuur in nederland/flevoland/  Flevoland 0
Http://natuur-wetenschap.eerstekeuze.nl/natuur in nederland/friesland/  Friesland 2
Http://natuur-wetenschap.eerstekeuze.nl/natuur in nederland/gelderland/  Gelderland 1
Http://natuur-wetenschap.eerstekeuze.nl/natuur in nederland/groningen/  Groningen 1
 
Http://natuur-wetenschap.eerstekeuze.nl/natuur in nederland/limburg/  Limburg 0
Http://natuur-wetenschap.eerstekeuze.nl/natuur in nederland/noord brabant/  Noord-Brabant 2
Http://natuur-wetenschap.eerstekeuze.nl/natuur in nederland/noord holland/  Noord-Holland 2
Http://natuur-wetenschap.eerstekeuze.nl/natuur in nederland/overijssel/  Overijssel 1
Http://natuur-wetenschap.eerstekeuze.nl/natuur in nederland/utrecht/  Utrecht 4
 
Http://natuur-wetenschap.eerstekeuze.nl/natuur in nederland/veluwe/  Veluwe 6
Http://natuur-wetenschap.eerstekeuze.nl/natuur in nederland/waddengebied/  Waddengebied 5
Http://natuur-wetenschap.eerstekeuze.nl/natuur in nederland/zeeland/  Zeeland 2
Http://natuur-wetenschap.eerstekeuze.nl/natuur in nederland/zuid holland/  Zuid-Holland 6
 
Subcategorie  Natuur en Wetenschap:Nationale parken 5

Resultaten 1 - 38 van 38

Groene Maand
http://www.groenemaand.nl/
De Groene Maand nodigt u uit om in september de natuur te ontdekken. Diverse organisaties die zich inzetten voor natuur, milieu, landbouw, recreatie en toerisme organiseren samen honderden ‘groene’ activiteiten. Kanoën door een labyrint van sloten en vaarten, op foto-excursie of met de boswachter op stap? Het is allemaal mogelijk tijdens de Groene Maand.Landschapspark De Danenberg
http://landschapsparkdedanenberg.nl/
Landschapspark De Danenberg is een robuuste afscherming naast het toekomstige Betuws Bedrijvenpark. Het landschapspark vervult een rol als 'groen prikkeldraad' omdat het verdere verstedelijking tegenhoudt. In De Danenberg ligt de nadruk op het aanleggen van een groene structuur en landschappelijke verbindingen.Natuur.nl
http://www.natuur.nl/
Natuur in Nederland kort en helder omschreven. Natuur.nl moet uitgroeien tot het discussieplatform over natuur en milieu in Nederland.Grondig Bekeken
http://home.deds.nl/~grondigbekeken
Deze website is gebaseerd op het profielwerkstuk HAVO van Linda Tieke & Bernadette van Meerkerk. Het geeft een algemeen beeld over de aanwezigheid, de toepasbaarheid en de mogelijkheden van grond. De onderwerpen zijn o.a. de evolutie van dier- en plantensoorten, de mens als bodemvervuiler, en de verwerking van vervuilde grond.Natuurnet
http://www.natuurnet.nl/
Bevat o.a. een overzicht van adviesbureaus en een goed gebruikt discussieplatform over natuur.IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie
http://www.ivn.nl/
Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving. Streeft naar verhoging van de kwaliteit en de kwantiteit van de natuur in de directe woon- en werkomgeving door middel van natuur- en milieueducatie.Nederlands Comité voor het IUCN
http://www.nciucn.nl/
Onderhoudt relaties tussen Nederland en de World Conservation Union (IUCN), een internationaal instituut voor natuur en natuurlijke hulpbronnen.Bomenstichting
http://www.pz.nl/bomen/
De Bomenstichting wil de zorg en het respect voor bomen en het behoud ervan bevorderen.Natuurlijk Groen
http://www.natuurlijkgroen.com
Advies, aanleg, onderhoud van cultuurlandschap, geintegreerd bosbeheer, nieuwe wildernis en natuurlijke struintuinen. Gespecialiseerd in landschapsbeheer.Stichting Bomen Over Leven
http://www.bomenoverleven.nl
Informatie over bomen, boomverzorging en de natuur in het algemeen.Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
http://www.knnv.nl/
Vereniging voor veldbiologie. De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de natuurstudie, natuurbescherming en natuurbeleving. De nadruk ligt op natuurstudie.Instituut voor Natuurbehoud
http://www.instnat.be/
Deze wetenschappelijke instelling van de Vlaamse Gemeenschap voert onderzoek uit op het gebied van natuurbehoud en -beleid.Vlaamse Landmaatschappij
http://www.vlm.be
De VLM is een Vlaamse openbare instelling, die de belangen van de open ruimte behartigt en zich bezig houdt met landinrichting, ruilverkaveling en natuurinrichting.Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming VZZ
http://www.vzz.nl/
De Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming: voor bescherming en studie van inheemse zoogdieren in Nederland en Vlaanderen. Activiteiten: werkgroepen, veldwerk, studies, inventarisaties, monitoring, advies, voorlichting en informatie.Twintig Hoeven Natuurmuseum
http://www.twintighoeven.nl/
Toont de natuur- en cultuurgeschiedenis van vlak voor de Sint-Elizabethsvloed tot heden. Gevestigd in Dordrecht, Provincie Zuid-Holland.De levende natuur
http://www.delevendenatuur.nl/
Tijdschrift voor natuurbehoud en natuurbeheer. De Levende Natuur informeert over ontwikkelingen in onderzoek, beheer en beleid op het gebied van natuurbehoud en natuurbeheer in Nederland en Vlaanderen.Pingo bos en natuurbeheer
http://www.pingoprojecten.nl/
Pingo: een jong bureau met een frisse kijk op bos- en natuurbeheer.Ecologica
http://www.ecopartners.nl/ecologica/index.html
Ecologica is een een onderzoeks - en adviesbureau op het gebied van ecologie en natuurbescherming. Op deze site vindt u informatie over activiteiten, uitgevoerde projecten en partners.Wereld Natuur Fonds
http://www.wnf.nl/
U treft hier allerhande informatie aan over het Wereld Natuur Fonds en aanverwante organisaties, en ook diversen wallpapers en screensavers van het WNF.Vereniging Natuurmonumenten
http://www.natuurmonumenten.nl/
Vereniging Natuurmonumenten beschermt de natuur in Nederland door aankoop en beheer van natuurgebieden. Deze site vormt een handige wegwijzer naar zo'n 300 natuurgebieden. Allemaal in beheer bij Natuurmonumenten.Setsero's Natuurfoto's
http://setsero.sohosted.com
Setsero's Natuurfoto's van paddenstoelen, bloemen dieren, insecten en meer.Korstmossenwerk
http://www.biodiv.nl/lichens/
Site over korstmossenonderzoek in Nederland.De Natuurkalender
http://www.natuurkalender.nl/
De Natuurkalender is een nationaal educatief/wetenschappelijk waarnemingsprogramma dat zich richt op het in kaart brengen van de effecten van klimaatverandering op de jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur.De Bonnen
http://www.debonnen.nl
Stichting die zich inzet voor een gebied waar landbouw, landschap en natuur in harmonie samengaan.Natuur in het Onderwijs
http://www.natuuronderwijs.nl
Site voor het gehele onderwijs waar buitenopdrachten voor natuuronderwijs of biologie gedownload kunnen worden.Landschapsbeheer Nederland
http://www.landschapsbeheer.com
Dit samenwerkingsverband houdt zich bezig met beheer van landschapselementen, agrarisch natuurbeheer, weidevogelbescherming, aardkunde en cultuurhistorie.Natuur and Taal
http://www.iae.nl/users/hjts/
Een verhandeling over de herkomst van de (volks)namen van planten en dieren.Warande themadagen
http://www.dewarande.nl/
De studiedagen zijn bedoeld voor professionals op het gebied van tuinkunst, landschapsarchitectuur, tuinkunstgeschiedenis, natuur- bescherming en natuurontwikkeling.Raad voor het Landelijk Gebied
http://www.rlg.nl/
Een onafhankelijk en strategisch adviesorgaan op het brede beleidsterrein van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.Wilde planten in Nederland en België
http://wilde-planten.nl/
Beschrijvingen en foto's van 1800 soorten inheemse planten met zoekmogelijkheden.Nacht van de Nacht
http://www.nachtvandenacht.nl
Stichting Natuur en Milieu en de provinciale Milieufederaties vragen aandacht voor de schoonheid van de nacht. Door allerlei activiteiten wijzen ze op het belang van donkere nachten, donkere plekken in Nederland en deze donker te houden.WLO/ Landschap
http://www.landschap.nl
De Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek is een vakvereniging voor iedereen die landschapsecologie tot zijn vakgebied rekent.Vereniging Das and Boom
http://www.dasenboom.nl
Vecht voor het behoud van imheemse bedreigde dieren (waaronder de das) en hun leefmilieu.NWC Advies
http://www.nwcadvies.nl
Natuur- wetenschappelijk centrum adviesburo. Dit bureau houdt zich voornamelijk bezig met de inventarisatie van natuurwaarden, de ontwikkeling van natuur en landschap en advisering op ecologisch gebied.Stichting Duinbehoud
http://www.duinbehoud.nl/
Zij komt op voor de belangen van de natuur langs de Nederlandse kust en voor de belangen van mensen die willen genieten van de natuur.Natuurkaart
http://www.natuurkaart.nl
Hier vind je alle natuurgebieden van Nederland.Staatsbosbeheer
http://www.staatsbosbeheer.nl/
Deze zelfstandig opererende overheidsorganisatie beheert door heel Nederland natuurgebieden. De site geeft vooral informatie over recreatiemogelijkheden in deze gebieden.Veldwerk Nederland
http://www.veldwerknederland.nl/
Veldwerk Nederland wilt bijdragen aan de versterking van de verbondenheid tussen mens en natuurlijke omgeving. Zij doen dit door het activeren van zorg en waardering voor die omgeving door beleven en leren van natuur, milieu en landschap.   

© 2000 - 2021 1steKeuze Zoekmachine